Gelderse Jaarmarkt

De gezelligste Jaarmarkt van de regio

Aan alles komt een einde

In 1975 begon sportclub dieren met de organisatie van de Gelderse Jaarmarkt. In de loop der jaren groeide deze markt uit tot 1 van de grootste markten in Gelderland.
De 45ste markt was op 29 juni 2019 en inmiddels is bekend dat dit dan ook de laatste editie was. Hiervoor zijn een aantal redenen, n.l.
Als organisatie merken wij dat het steeds lastiger wordt om een groot evenement te organiseren. Er zijn geen sponsors, waardoor het lastig wordt om nieuwe activiteiten te organiseren, de markt trekt jaarlijks minder kraamhouders, maar ook minder publiek.
Nu hebben we het weer ook niet echt mee gehad, het was wel erg warm (ruim boven de 30 graden). Dat waren we inmiddels wel een beetje gewend, want we hebben in het verleden wel vaker erg warme markten gehad.
Ook wij als organisatie wilden de markt wel vernieuwen, maar dit soort zaken kosten gewoon geld. En bij een voetbal vereniging is dit niet echt voorhanden. We organiseerden de markt juist om geld te verdienen voor de vereniging.
Helaas hadden de winkeliers, gelegen aan en rondom het Callunaplein te Dieren, weinig animo om een bijdrage te leveren aan de markt (er deden dit jaar 2 winkeliers mee) Hierdoor bleef de marktdag een “gewone” zaterdag en verloor de markt gaandeweg haar karakteristieke sfeer van weleer.
De winkeliersvereniging wilde graag een thema markt, maar wilden financieel niets bijdragen en actief meedoen, was wel erg veel gevraagd.
Kortom we staan er als vereniging alleen voor. Ook binnen de vereniging was het lastig om vrijwilligers te vinden, velen wilden wel helpen, maar bijna niemand kon op de bewuste marktdag.
De mensen die op vrijdagavond hielpen, waren er grotendeels zaterdag vroeg ook al weer, en bij het opruimen ’s avonds stonden dezelfde mensen er weer.
Daarnaast waren wij dit jaar genoodzaakt om het terras te verplaatsen van de beren naar de Wilhelminaweg, dit omdat er inmiddels een horeca bedrijf was gevestigd op het terrein van de beren.
De Gelderse jaarmarkt is nog steeds het grootste evenement in Dieren en omstreken, echter inmiddels een stuk minder groot dan een aantal jaren geleden. Bij de grootste markt hadden we zo’n 350 kramen en kwamen er rond de 25.000 bezoekers. De laatste jaren ging dit (vrij) hard naar beneden.
Toekomst :
De meeste commissie leden waren tot de conclusie gekomen, dat zij geen heil meer zagen in de organisatie van de markt. Het bestuur heeft geprobeerd nieuwe mensen te vinden binnen de vereniging, maar slaagden dus niet.
De tendens is ook dat dit soort markten steeds minder kraamhouders trekken en daarom steeds minder bezoekers. Dit kun je alleen omkeren, wanneer er b.v. een thema markt van wordt gemaakt, maar zoals al aangegeven, dat kost (veel) geld en veel tijd. Zonder sponsors en meer vrijwilligers lukt zo iets niet.
Dit geldt niet alleen voor onze markt, maar de organisaties van de meeste markten wordt gedaan door speciale bedrijven en geen vrijwilligers meer. Doesburg stopt er mee, om dezelfde redenen, Velp is al anders en voor het schaapscheerders feest geldt eigenlijk hetzelfde.
Namens de organisatie wil ik iedereen bedanken die in het verleden hebben meegewerkt aan de markt, of met de organisatie of op de dag zelf. We hebben in de 45 jaar veel geld verdiend voor de vereniging met deze markt. De gelderse jaarmarkt was nog 1 van de weinige markten die door een voetbalvereniging werd georganiseerd en door alleen maar vrijwilligers en ook nog zonder sponsors, wel een speciaal dankwoord aan de Reinbouw die ons 45 jaar heeft gesteund.
Namens de marktcommissie

Jan van Ittersum

Scroll Up